LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 10 halierov 1993 Štylizovaná rieka

Obehová minca, hliník; desaťhaliernik
CR_10h.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#6 N#CZ_1
Zloženie: Al 99%, Mg 1%
Hmotnosť: 0,6 g (±0,1 g)
Priemer: 15,5 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,7 mm (±0,05 mm)
Hrana: hladká
Farba: striebrobiela
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 12.05.1993[1]
do: 31.10.2003[2]
Mincovňa: Hamburg, ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Jiří Prádler
reverz: Jiří Prádler
Popis averz: Český lev, názov štátu, rok
reverz: Nominál, štylizovaná rieka
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 -  0,040,19  -    0194 902 a
1994 -  0,040,19  -    1 53 127 b
1995 -  0,040,19  -    0106 919 
1996 -  0,040,19  -    1 61 499 
1997 -  0,040,1918,50 p1 40 970 C
1998 -  0,040,1911,10 p1 41 027 C
1999 -  0,040,1914,80 p1 52 429 C
2000 -  0,040,1912,95 p1 52 497 C
2001 -  0,040,1911,10 p1 41 525 C
2002 -  0,040,19 5,55 p1 81 496 C
20030,110,260,74 5,55 p3  3 022 C

a - 100 miliónov kusov vyrobených v Hamburgu, zvyšok v Jablonci

b - vrátane matných a lesklých mincí určených pre sady

c - vrátane mincí určených pre proof sady

p - proof


V máji 1993 bola na základe vyhlášky Českej národnej banky č. 107/1993 Sb. vydaná do obehu minca 10 h vzor 1993.

Autorom návrhu na obehovú mincu je akademický sochár Jiří Prádler.

Na líci desaťhaliernika je ako symbol českej štátnosti český lev. V opise je názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a pri spodnom okraji mince rok razby oddelený od názvu štátu bodkami. Nad rokom razby je medzi zadnými nohami leva umiestnená značka mincovne, ktorá mincu razila.

Na rube desaťhaliernika je výrazné označenie hodnoty mince číslom „10“. Medzi číslicami je pri spodnom okraji mince umiestnená skratka „h“ označujúca čiastkovú peňažnú jednotku. Na pozadí je štylizovaná vodná hladina tvorená siedmimi zvlnenými linkami. Autorova značka „JP“ je umiestnené medzi spodnou časťou číslice „0“ a pravým okrajom mince.

Hrana desaťhaliernika je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Desaťhaliernik je zo zliatiny obsahujúcej 990 dielov hliníka a 10 dielov horčíka. Hmotnosť desaťhaliernika je 0,6 g, priemer 15.5 mm a hrúbka 1.7 mm. Povolená odchýlka v hmotnosti je ± 0.1 g, v priemere ± 0.1 mm a v hrúbke ± 0.05 mm. V zložení kovu je povolená odchýlka ± 0.5%.

Výroba desaťhaliernikov začala v roku 1993 v Hamburgu, neskôr pokračovala v Jablonci nad Nisou, pričom sa používali redukcie vyrobené v Hamburgu. Prvé desaťhalierniky (s rokom 1993) boli tenšie ako povoľovala tolerancia hrúbky vo vyhláške. Až od roku 1994 bola požadovaná hrúbka dosiahnutá zvýšením obruby. Návrh číslic pre letopočet 1993 je pravdepodobne od autora mince Jiřího Prádlera, rytecké úpravy urobil Franz Müller. Autorom návrhu letopočtov pre roky 1994 až 1997 je Vlastislav Housa. Ročník 1994 má tri varianty:

  • Matná razba - 2 500 kusov pre sady. Číslice letopočtu sú menšie, 1 nemá bičík, číslica 4 je užšia a má nižšie položené rahno, značka mincovne je vzpriamená, rytecké úpravy robil v Hamburgu Mathias Kahmke.
  • Lesklá razba - 27 500 kusov pre sady. Pre rytecké úpravy letopočtu platí to isté ako pre matnú razbu.
  • Normálna razba - zvyšok nákladu. Číslice letopočtu sú väčšie, 1 má aj bičík, 4 je širšia a má vyššie položené rahno, značka mincovne je naklonená doprava. Rytecké úpravy letopočtu robil Ivan Eyman v Jablonci nad Nisou.
Rytecké úpravy pre letopočty 1995-1997 robil Zbyněk Vrkoslav. Na mince v špičkovej kvalite s rokom 1997 boli prvýkrát použité nové redukcie, vyrobené v Jablonci. Od r. 1998 sa už používali iba redukcie vyrobené v Jablonci. Autorom návrhu číslic pre letopočty 1998 až 2002 je Ivan Eyman, ktorý robil aj rytecké úpravy. Pre letopočet 2003 boli použité číslice z predošlých ročníkov.[3]

Vyrobených bolo viac ako 729 miliónov kusov v bežnej kvalite a 48 600 kusov v špičkovej kvalite. Zákonným platidlom boli viac ako 10 rokov.

Po rozdelení ČSFR v ČR dočasne (do konca júla 1993) zostali v platnosti 10 h vzor 1974 a 1991.
Revidované 04.10.2012; 25.11.2013; 29.11.2016