LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

200 Kč 2001 Euro

pamätná strieborná minca; zavedenie jednotnej európskej meny
CR_200K33_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#54 N#MPCZ34
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Magnetizmus: nie
Platnosť od: 05.12.2001 [1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Josef Šafařík
reverz: Josef Šafařík
Popis averz: Znak a názov štátu, 200 Kč
reverz: Lícna strana pražského groša
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2001   -   -   -   25,00   10   13,9   
2001   -   -   -   115,00   R   4  p  
p - proof

Pri príležitosti zavedenia jednotnej európskej meny euro ako obeživa k 1. januáru roku 2002 bola v decembri 2001 vyhláškou Českej národnej banky č. 412/2001 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je Josef Šafařík.

Na líci dvestokorunáka je umelecká kompozícia štylizovaných heraldických zvierat z veľkého štátneho znaku Českej republiky umiestnených v rozštvrtenej obdĺžnikovej ploche. Názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“ sú v opise pri okrajoch dvestokorunáka, pričom nerovnako veľké písmená aj číslice opisu čiastočne zasahujú do kompozície heraldických zvierat a miestami sa prelínajú. Za názvom štátu je bodka. Značka mincovne, ktorá dvestokorunák razila, je umiestnená pri spodnom okraji dvestokorunáka uprostred medzi prvým a druhým slovom názvu štátu.

Na rube dvestokorunáka je v strede mincového poľa umiestnené vyobrazenie lícnej strany pražského groša ako symbolického predchodcu eura v stredovekej Európe. Pri okrajoch dvestokorunáka je uzavretý opis, ktorého prvú časť tvorí logotyp eura, čiastočne prekrývajúci vyobrazenie pražského groša. Zostávajúca časť opisu tvorí text „JEDNOTNÁ . EVROPSKÁ MĚNA . 1 . 1 . 2002 .“. Písmená a číslice textu nerovnakej veľkosti čiastočne zasahujú do hlavného obrazca a z väčšej časti sa prelínajú. Iniciály autorovho mena, veľké písmeno „J“, do ktorého je vložené menšie písmeno „Š“, sú umiestnené v obdĺžnikovej plôške, ktorá nahrádza bodku medzi slovami „EVROPSKA“ a „MĚNA“.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú (250 vrúbkov[2]), minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 13 900 kusov v bežnej kvalite a 4 000 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných bolo 158 kusov v bežnej kvalite a 2 kusy v kvalite proof.
Revidované 4.10.2012; 01.12.2013; 07.11.2016