LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 1994 Svätopluk

Pamätná minca, zlatá; 1 100. výročie úmrtia
SR2_5000K_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#29 N#ZSK_1
Zloženie: Au 90% Cu 10% (±0,1% Au)
Hmotnosť: 7 g (±0,1%)
Priemer: 24 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: jemne vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 21.12.1994 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vojtech Pohanka
reverz: Vojtech Pohanka
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Svätopluk, Devín
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1994 - - - 650,- - 5p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 1 100. výročia úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 342/1994 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 21.12.1994.[3]

Autorom návrhu oboch strán mince je Vojtech Pohanka.

Na líci päťtisíckorunáka v strede hornej polovice mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Pri spodnej časti štátneho znaku v rozdelenom riadku je vľavo umiestnený dekoratívny prvok a vpravo skratka názvu slovenskej peňažnej jednotky „Sk“. Pod štátnym znakom je označenie hodnoty päťtisíckorunáka „5000“. Letopočet razby „1994“ je umiestnený pod označením hodnoty päťtisíckorunáka. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri dolnom okraji mince.

Na rube päťtisíckorunáka je zobrazený fragment fiktívneho portrétu panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka z ľavého profilu. V pozadí vľavo od portrétu je na štrukturálne stvárnenom hradnom brale vyobrazená súčasná podoba renesančnej polygonálnej veže s cimburím symbolizujúcej hrad Devín. Pri hornom okraji mince v opise zľava doprava je meno „SVÄTOPLUK“. Pri spodnom okraji mince v opise zľava doprava sú umiestnené letopočty „† 894“ a „1994“ pripomínajúce 1 100. výročie úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka, medzi ktorými je značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami. Iniciálky mena a priezviska autora návrhu päťtisíckorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“ sú umiestnené pri pravom okraji mince v spodnej časti hradného brala.

Hrana pamätnej zlatej mince je jemne vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 5 tisíc mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 12.11.2012; 21.06.2013