LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 100 Kčs 1993 Břevnovský kláštor v Prahe

Pamätná minca, strieborná; 1000. výročie založenia
CSFR_100K8_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#162 N#193
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 30.12.1992 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jaroslav Bejvl
reverz: Jaroslav Bejvl
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Románsky stĺp, románsky oblúk, kostol sv. Markéty, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 10,4 28,6 - 70 + 3p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 28 158 + 1 687p

Pri príležitosti 1000. výročia založenia Břevnovského kláštora v Prahe, prvého mužského kláštora rádu benediktínov v českých krajinách, bola koncom roka 1992 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 469/1992 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je Jaroslav Bejvl.

Na líci pamätného stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri okraji mince. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je v popredí uprostred románsky stĺp, symbol architektúry pôvodného kláštora. Vľavo za ním je umiestnený ďalší románsky stĺp a fragment románskeho oblúka. Pri ľavom okraji mince je pod fragmentom románskeho oblúka súbežne s driekmi románskych stĺpov umiestnený v troch riadkoch nápis „KLÁŠTER BŘEVNOVSKÝ 993-1993“. V pravej polovici tejto strany mince je zobrazený komplex kláštorných budov s dominantou kostola sv. Markéty, okolo budov a románskeho stĺpa je rozmiestnených niekoľko štylizovaných korún stromov ako symbol zelene obklopujúcej Břevnovský kláštor. Vľavo nad strechou kostola sv. Markéty je v dvoch riadkoch súbežne s driekom románskeho stĺpa umiestnený latinský nápis „ARCHISTERIUM BREVNOVIENSE“, ktorý sa smerom k pravému okraju mince stáča do tvaru románskeho oblúka. Autorova značka „JB“ je umiestnená pri spodnom okraji mince pod ľavým románskym stĺpom.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 73 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli menej ako 8 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000. Demonetizovaných bolo 28 158 mincí v bežnej kvalite a 1 687 v špičkovej kvalite. [4]
Revidované 4.10.2012; 09.06.2013