LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1996 Samuel Jurkovič

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie narodenia
SR2_200K9_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#30 N#MPSK_12
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápisy do hĺbky „V službách národa“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 5.2.1996 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Názov a znak štátu, klas, rok
reverz: S. Jurkovič, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1996 - - 19,5 48,75 - 26 + 1,6p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 11 100 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča bola začiatkom februára 1996 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 31/1996 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Patrik Kovačovský.

Na líci pamätnej mince je v ľavej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Okolo štátneho znaku Slovenskej republiky je mincové pole vyplnené vodorovnými linkami vytvárajúcimi obdĺžnikovú plochu (ďalej len „obdĺžnik“). V pravej časti mincového poľa je abstraktná kruhová líniová kompozícia, do ktorej je zakomponovaný motív obilného klasu. Názov štátu „Slovenská Republika“ je v dvoch rozdelených riadkoch nad a pod obdĺžnikom. Letopočet razby „1996“ je umiestnený pri spodnom okraji mince.

Na rube dvestokorunáka je v ľavej časti mincového poľa portrét Samuela Jurkoviča (ďalej len „portrét“). V pravej časti je obdĺžnik prechádzajúci pravou polovicou portrétu, ktorý je vyplnený vodorovnými linkami. V pravej časti obdĺžnika je abstraktná polkruhová líniová kompozícia. Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je nad portrétom a obdĺžnikom pri hornom okraji mince. Meno a priezvisko „Samuel Jurkovič“ a letopočty narodenia a úmrtia „1796–1873“ sú umiestnené v dvoch riadkoch pod obdĺžnikom. Meno „Samuel“ sa prelína so spodnou časťou portrétu. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka sochára Patrika Kovačovského „PK“ a značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pred letopočtami.

Na hrane pamätnej mince sú nápisy do hĺbky „V službách národa“, medzi ktorými sú umiestnené ornamenty habánskej keramiky.

Vyrobených bolo 26 tisíc mincí v bežnej kvalite a 1 600 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 11 100 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 12.11.2012; 16.06.2013