LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 1999 Kremnické toliare

Pamätná minca, zlatá; 500. výročie začatia razby
SR2_5000K3_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#54 N#ZSK_4
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (+0,02 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,65 mm (±0,15 mm)
Hrana: jemne vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 08.9.1999 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Černaj
reverz: Ján Černaj
Popis averz: líc toliara, znak a názov republiky, nominál
reverz: rub toliara
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1999 - - - 422,5 - 5,5p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 224/1999 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 28.9.1999[3] za cenu 5 900 Sk (196 €).

Autorom návrhu oboch strán mince je Ján Černaj.

Na líci päťtisíckorunáka v strede hornej časti mincového poľa je vyobrazená lícna strana prvej toliarovej mince razenej v Kremnici (ďalej len „toliar“) s uhorským štátnym znakom, ktorý je zložený zo znakov jednotlivých krajín uhorskej koruny. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dolnej časti mincového poľa v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky. Nad štátnym znakom je označenie hodnoty päťtisíckorunáka „5000 Sk“, nad ktorým vpravo sú štylizované iniciálky autora návrhu päťtisíckorunáka sochára Jána Černaja „JČ“, a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

Na rube päťtisíckorunáka v strede hornej časti mincového poľa je vyobrazená rubová strana toliara, na ktorej je stvárnený sv. Ladislav ako rytier na koni. V opise zľava doprava od horného okraja mince je text „RAZBA PRVÝCH TOLIAROVÝCH MINCÍ – KREMNICA“. Pod vyobrazením toliara v dvoch riadkoch je text „500. VÝROČIE“ a po jeho stranách vľavo je letopočet „1499“ označujúci začiatok razby prvých toliarových mincí v Kremnici a vpravo letopočet „1999“ označujúci rok päťstého výročia začatia ich razby.

Hrana päťtisíckorunáka je jemne vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 5 500 mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 21.06.2013