LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1978 Karol IV.

Pamätná minca, strieborná; 600. výročie úmrtia
CSSR_100K6_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#93 N#138 bj#105
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 15 g (±1%)
Priemer: 33 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 02.10.1978 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jaroslav Štursa
reverz: Jaroslav Štursa
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Portrét Karola IV.
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1978 - 13,- 15,6 22,75 - 90 + 10 proof

Pri príležitosti 600. výročia úmrtia českého kráľa Karola IV. bola v októbri 1978 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 102/1978 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Jaroslav Štursa.

Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred v hornej časti štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v piatich riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“, označenie hodnoty „100 Kčs“ a letopočet razby „1978“.

Na rube pamätného stokorunáka je portrét Karola IV. s českou kráľovskou korunou v pravom profile. Vľavo od portrétu je v opise umiestnené meno „KAREL • IV •“, vpravo titul „KRÁL • ČESKÝ“ a dole pod portrétom v dvoch riadkoch letopočty jeho vlády „1346“ a „1378“. Autorova značka „Š“ je umiestnená v šikmom reze zakončenia portrétu dole nad letopočtom „1346“.

Na hrane pamätnej mince je opakujúci sa vlys krúžku a na oboch stranách rozdvojené čiarky.

Vyrobených bolo 100 tisíc kusov, z toho 10 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 22 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013