LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2007 Jozef Maximilián Petzval

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie narodenia
SR2_200K37_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#105 N#MPSK_50
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,5 mm (±0,15 mm)
Hrana: text do hĺbky „PRIEKOPNÍK MODERNEJ OPTIKY A FOTOGRAFIE“
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.01.2007 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Dagerotypický prístroj
reverz: Jozef Maximilián Petzval
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2007 - - ? ? - 4,7 + 2,5p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 200. výročia narodenia fyzika, matematika, univerzitného profesora, vynálezcu a priekopníka modernej optiky a fotografie Jozefa Maximiliána Petzvala bola začiatkom januára 2007 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 617/2006 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Karol Ličko.

Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený dagerotypický prístroj s objektívom vyrobeným podľa Petzvalových výpočtov (ďalej len „fotografický prístroj“). V pozadí fotografického prístroja je vyobrazená schéma jeho optickej sústavy (ďalej len „schéma“). Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji dvestokorunáka. Vpravo od statívu fotografického prístroja je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka je v opise zľava doprava letopočet razby „2007“. Vľavo od statívu fotografického prístroja je v dvoch riadkoch predelených obrysom schémy označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu Karola Lička „KL“ sú umiestnené nad letopočtom razby pri pravom okraji dvestokorunáka.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Jozefa Maximiliána Petzvala. Pri hornom okraji dvestokorunáka sú v opise zľava doprava jeho mená a priezvisko „JOZEF MAXIMILIÁN PETZVAL“ a pri spodnom okraji dvestokorunáka sú v opise zľava doprava letopočty jeho narodenia a úmrtia „1807 – 1891“. Vpravo od portrétu je časť schémy, v ktorej vnútri je zdola nahor umiestnený Petzvalov matematický vzorec.

Na hrane dvestokorunáka je razbou do hĺbky umiestnený text „PRIEKOPNÍK MODERNEJ OPTIKY A FOTOGRAFIE“. Začiatok a koniec textu je oddelený štylizovanými značkami optických šošoviek.

Vyrobených bolo 4 700 mincí v bežnej kvalite a 2 500 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 19.06.2013