LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 2 500 korún 2004 Európska únia

Pamätná minca, strieborná; vstup Českej republiky
CR_2500K2_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#76 N#ZCZ17
Zloženie: 99,9% Ag(+1%); 99,99% Au(+0,01%)
Hmotnosť: 31,104 g; 23,328 g Ag(+1%); 7,776 g Au(+1,5%)
Priemer: 40 mm Ag; 16 mm Au (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,8 mm (±0,25 mm)
Hrana: hladká s nápisom
Magnetizmus: nie
Platnosť od: 28.04.2004[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Zbyněk Fojtů
reverz: Zbyněk Fojtů
Popis averz: 2500 Kč, heraldické zvieratá
reverz: 1.5.2004, významné letopočty
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2004---372,00R9,0 
p - proof

Pri príležitosti vstupu Českej republiky do Európskej únie bola v apríli 2004 vyhláškou Českej národnej banky č. 163/2004 Sb. vydaná pamätná bimetalová 2500 Kč minca so zlatým stredom a so strieborným medzikružím. Minca bola razená pre zberateľské účely v špičkovej kvalite s matným stredom a reliéfom medzikružia, mincové pole je leštené.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej bimetalovej mince je akademický sochár Zbyněk Fojtů.

Na líci je v strede mince označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „2500 Kč“. V kruhu pri jeho vnútornom okraji je 12 päťcípych hviezd Európskej únie. Okolo stredu mince je zvýraznený tenký vnútorný okraj medzikružia. Pri hornom vonkajšom okraji medzikružia je v neuzatvorenom opise názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a pod ním voľné zoskupenie heraldických zvierat z veľkého štátneho znaku Českej republiky. Moravská orlica (vľavo), český lev (uprostred) a sliezska orlica (vpravo) sú umiestnené v štvrťkruhu, rozdelenom do troch polí, medzi názvom štátu a stredom mince. Pri pravom, spodnom a ľavom okraji mince sú v neuzatvorenom kruhu umiestnené rodové a štátne znaky zodpovedajúce historickému vývoju českej štátnosti, a to sprava doľava rodový znak Přemyslovcov, rodový znak Luxemburgovcov, rodový znak Jagelovcov, rodový znak Habsburgovcov, znak rodu Habsbursko-Lotrinského, malý štátny znak Československej republiky, malý štátny znak Protektorátu Čechy a Morava, znak Československej socialistickej republiky a malý štátny znak Českej republiky. V spodnej časti medzikružia je medzi stredom mince a znakom rodu Habsbursko-Lotrinského značka mincovne, ktorá mincu razila.

Na rube je v strede mince dátum prijatia Českej republiky do Európskej únie „1. 5. 2004“ a v kruhu pri jeho vnútornom okraji 12 päťcípych hviezd Európskej únie. Okolo stredu mince je zvýraznený tenký vnútorný okraj medzikružia. Pri spodnom vonkajšom okraji medzikružia je v neuzatvorenom trojriadkovom opise text „VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE“. Pri ľavom, hornom a pravom okraji mince sú v neuzatvorenom kruhu umiestnené letopočty 623, 863, 995, 1212, 1306, 1348, 1415, 1526, 1620, 1848, 1918, 1938, 1945, 1948, 1968, 1989 a 1993, vzťahujúce sa k histórii českej štátnosti. V hornej časti medzikružia sú medzi stredom mince a letopočtom „1620“ umiestnené štylizované spojené písmená „FZ“, iniciály autora výtvarného návrhu mince, akademického sochára Zbyňka Fojtů.

Hrana mince je hladká s vlysom ​​„ČNB * Ag 0.999 * 23,328 g * Au 999,9 * 7,776 g *“.

Vyrobených bolo 9 000 kusov, demonetizovaných[2] 884 kusov.
Revidované 04.10.2012; 23.10.2016; 12.02.2020