LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1973 J. Jungmann

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie narodenia
CSSR_50K6_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#79 N#127 BJ#94
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 03.07.1973 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Petr Formánek
reverz: Petr Formánek
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Profil J. Jungmanna
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1973 - 5.53 9,75 14,95 - 45 + 5 proof

K 200. výročiu narodenia českého národného buditeľa Josefa Jungmanna bola v júli 1973 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 78/1973 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je akademický sochár Petr Formánek.

Na líci pamätnej striebornej mince je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ktorým je označenie hodnoty „50“. Okolo štátneho znaku je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je pravý profil Josefa Jungmanna. Jeho meno „JOSEF JUNGMANN“ je umiestnené vo dvoch riadkoch pod portrétom. Pod menom v treťom riadku sú letopočty „1773 1973“. Autorova značka „F“ je umiestnená uprostred dole.

Hrana mince je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým z opakujúcich sa skupín troch bodiek a kosoštvorcov.

Vyrobených bolo 50 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 29 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 25.05.2013