LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2008 Andrej Kmeť

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie úmrtia
SR2_200K38_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#88 N#MPSK_52
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: text do hĺbky „POZNÁVAJME KRAJE SVOJE A POZNÁME SAMÝCH SEBA“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.02.2008 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Štefan Novotný
Popis averz: M, symbolizujúce múzeum
reverz: Portrét Andreja Kmeťa
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2008 - - 39,- ? - 4 + 3,4p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia botanika, geológa, mineralóga, archeológa, paleontológa, etnografa, folkloristu, zberateľa a národovca Andreja Kmeťa bola začiatkom februára 2008 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 498/2007 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Štefan Novotný.

Na líci dvestokorunáka sú v kompozícii štylizovanej mohyly v tvare písmena „M“, symbolizujúceho múzeum a Muzeálnu slovenskú spoločnosť, vyobrazené atribúty muzeálnej zbierkovej činnosti. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava od spodného okraja mince a pod ním je štátny znak Slovenskej republiky. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v jeho spodnej časti. Pod skratkou názvu peňažnej jednotky Slovenskej republiky „Sk“ je pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka letopočet razby „2008“. Štylizovaná iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu Štefana Novotného „N“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami sú umiestnené pod letopočtom razby pri pravom okraji dvestokorunáka.

Na rube dvestokorunáka v strede mincového poľa je vyobrazený portrét Andreja Kmeťa v pravej časti doplnený vyobrazením fragmentov predmetov z jeho zberateľskej činnosti. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je v opise zľava doprava od horného okraja mince meno a priezvisko „ANDREJ KMEŤ“ a vpravo od portrétu sú v opise zľava doprava letopočty jeho narodenia a úmrtia „1841 – 1908“.

Na hrane dvestokorunáka je razbou do hĺbky umiestnený text „POZNÁVAJME KRAJE SVOJE A POZNÁME SAMÝCH SEBA“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu.

Vyrobených bolo 4 tisíc mincí v bežnej kvalite a 3 400 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 19.06.2013