LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2001 Alexander Dubček

Pamätná minca, strieborná; 80. výročie narodenia
SR2_200K26_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#59 N#MPSK_35
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,8 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „ĽUDSKOSŤ SLOBODA DEMOKRACIA“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 21.11.2001 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Anton Gábrik
reverz: Ladislav Kozák
Popis averz: Znak a názov štátu, dub, nominál, rok
reverz: A. Dubček
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2001 - - 26,- 65,- - 12,8 + 3p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 375 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka bola v novembri 2001 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 458/2001 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu licnej strany mince je Anton Gábrik. Je na nej v pravej hornej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a v ďalšom riadku označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. V ľavej časti mincového poľa je vyobrazený dub; vľavo pod jeho korunou je letopočet razby „2001“ a pod ním značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu lícnej strany dvestokorunáka akademického sochára Antona Gábrika „AG“.

Autorom návrhu rubovej strany mince je Ladislav Kozák. Je na nej vyobrazený portrét Alexandra Dubčeka z profilu. V pravej spodnej časti portrétu je v dvoch riadkoch umiestnené jeho meno a priezvisko „ALEXANDER DUBČEK“ a vľavo pod portrétom sú letopočty jeho narodenia a úmrtia „1921-1992“. Iniciálky autora výtvarného návrhu rubovej strany dvestokorunáka akademického sochára Ladislava Kozáka „L. K“ sú umiestnené po pravej strane portrétu.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „ĽUDSKOSŤ SLOBODA DEMOKRACIA“, ktorého slová sú oddelené značkami v tvare srdca.

Vyrobených bolo 12 800 mincí v bežnej kvalite a 3 000 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 300 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012;17.06.2013