LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1985 Ján Hollý

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie narodenia
CSSR_100K25_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#116 N#157
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 03.01.1985 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Kožuch
reverz: Milan Kožuch
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét J. Hollého, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1985 - - 15,6 26,- - 62 + 3 proof

K 200. výročiu narodenia Jána Hollého bola v januári 1985 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 126/1984 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je Milan Kožuch.

Na líci pamätného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je označenie hodnoty; vľavo číslo „100“, vpravo skratka „Kčs“.

Na rube pamätnej mince je portrét Jána Hollého. Jeho meno „JÁN HOLLÝ“ je v dvoch riadkoch vpravo, letopočty „1785“ a „1985“ sú v dvoch riadkoch vľavo. Autorova značka „KM“ je vľavo pod portrétom.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 65 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 15 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013