LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2012 Chatam Sofer

Zberateľská minca, strieborná; 250. výročie narodenia
SK_10E7.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#123 N#SKSb12
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 18.06.2012[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Pavel Károly
reverz: Pavel Károly
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
nominál, výsek z veduty
reverz: Portrét Chatama Sofera
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2012---129,00105,8  
2012---210,00107,9 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 20 000 ks.


Pri príležitosti 250. výročia narodenia Chatama Sofera v júni 2012 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Pavel Károly.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je historické zobrazenie Bratislavy z obdobia pôsobenia Chatama Sofera. Naľavo od neho je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“ a napravo je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je letopočet „2012“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise zľava doprava v hornej časti mincového poľa. Autorova značka (štylizované iniciálky mena a priezviska autora „PK“) a značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) sú v spodnej časti dobového zobrazenia Bratislavy.

Na rube zberateľskej euromince je portrét Chatama Sofera doplnený zvitkom Tóry a sedemramenným svietnikom. Pri ľavom okraji mince je v opise zľava doprava meno a priezvisko „CHATAM SOFER“ a pri jej pravom okraji ich prepis v hebrejčine. V spodnej časti mincového poľa sú letopočty označujúce rok jeho narodenia „1762“ a úmrtia „1839“.

Na hrane zberateľskej euromince je reliéfny nápis do hĺbky „ – RABÍN – UČENEC – SUDCA – UČITEĽ“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 01.02.2016; 29.09.2017