LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2005 Bratislavský mier

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie uzavretia
SR2_200K35_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#82 N#MPSK_47
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,50 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „• 26. DECEMBER 1805 • 5 NIVOSE AN 14“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.12.2005 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Pavel Károly
reverz: Pavel Károly
Popis averz: Primaciálny palác v Bratislave
reverz: Francúzsky cisár Napoleon I.
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2005 - - ? ? - 5,1 + 3,4p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru po bitke pri Slavkove bola v decembri 2005 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 549/2005 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Pavel Károly.

Na líci dvestokorunáka v strede ľavej časti mincového poľa je vyobrazený Primaciálny palác v Bratislave. Uprostred mincového poľa je umiestnená vojenská štandarda napoleonských vojsk (ďalej len „štandarda“), na vrchole ktorej je symbol Napoleona I., orlica so stuhami. V dolnej časti dotvára kompozíciu pečať Bratislavy a skrížené šable porazenej rakúskej a ruskej armády, ktoré sú zviazané stuhou. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Pavla Károlyho „PK“ sú vľavo a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je vpravo pri spodnej časti štandardy. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji dvestokorunáka. Štátny znak Slovenskej republiky je vpravo pod stuhami štandardy a pod ním je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Letopočet razby „2005“ je vľavo od rukoväti šable pod vyobrazením Primaciálneho paláca v Bratislave.

Na rube dvestokorunáka v ľavej časti mincového poľa je vyobrazený francúzsky cisár Napoleon I. a v pravej časti rakúsky cisár František I. Pri hornom okraji mince je v dvoch riadkoch v opise zľava doprava nápis „BRATISLAVSKÝ MIER“, pod nápisom je napoleonský vojak na koni a vpravo od neho je kanón. Pod nimi sú dve zvlnené stuhy, na ktorých sú nápisy vo francúzskom jazyku „PAIX DE PRESBOURG“ a v nemeckom jazyku „PRESSBURGER FRIEDEN“ a letopočet „1805“. Pri spodnom okraji mince pod letopočtom je umiestnený bubon.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „• 26. DECEMBER 1805 • 5 NIVOSE AN 14“.

Vyrobených bolo 5 100 mincí v bežnej kvalite a 3 400 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 19.06.2013