LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 500 Kčs 1988 ČS federácia

Pamätná minca, strieborná; 20. výročie
CSSR_500K3_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#131 N#175
Zloženie: Ag 90% Cu 10%
Hmotnosť: 24 g (±1%)
Priemer: 40 mm
Hrúbka:
Hrana: 20. VYROCIE CESKOSLOVENSKEJ FEDERACIE
Platnosť od: 01.06.1988 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: J. Truhlíková-Spěváková
reverz: J. Truhlíková-Spěváková
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Lipa, obrys republiky, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1988 - - 58,5 104,- - 49 a)
a) z toho 3 tisíc kusov v kvalite proof

K 20. výročiu československej federácie bola začiatkom júna 1988 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 58/1988 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 500 Kčs.

Autorkou návrhu na pamätný strieborný päťstokorunák je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková.

Na líci pamätného päťstokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod názvom štátu je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „500 Kčs“. Po stranách štátneho znaku sú lipové vetvičky.

Na rube pamätnej mince je uprostred kmeň kvitnúcej lipy vyrastajúci z obrysu republiky znázornenej trojfarebnou stuhou. Z kmeňa lipy vyrastajú dve vetvy. Koruna lipy je zložená z lipových lístkov, ktorých zloženie uprostred hore vytvára päťramennú hviezdu. Pri okraji je opis „ČESKOSLOVENSKÁ FEDERACE 1968-1988“. Meno autorky „J. Truhlíková“ je umiestnené šikmo vpravo dole.

Na hrane pamätného strieborného päťstokorunáka je nápis „20. VÝROČIE ČESKOSLOVENSKEJ FEDERÁCIE“.

Vyrobených bolo 49 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 12 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013