LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 500 Kčs 1981 Ľudovít Štúr

Pamätná minca, strieborná; 125. výročie úmrtia
CSSR_500K_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#105 N#144
Zloženie: Ag 90% Cu 10%
Hmotnosť: 24 g (±1%)
Priemer: 40 mm
Hrúbka:
Hrana: 125 ROKOV OD SMRTI L. STURA
Platnosť od: 19.01.1981 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Ján Kulich
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét Ľ. Štúra, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1981 - - 52,- 91,- - 55 a)
a) z toho 4 tisíc kusov v kvalite proof

Pri príležitosti 125. výročia smrti slovenského národného buditeľa Ľudovíta Štúra bola v januári 1981 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 176/1980 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 500 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťstokorunák je Ján Kulich.

Na líci pamätného päťstokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v štyroch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „500 Kčs“. Vľavo od štátneho znaku v úrovni jeho základne je štylizovaný lipový list.

Na rube pamätnej mince je portrét Ľudovíta Štúra. Pod portrétom je v troch riadkoch meno „Ľudovít Štúr“ a letopočty „1856 1981“. Vľavo od portrétu v úrovni jeho základne je štylizovaný lipový list. Meno autora „KULICH“ je dole pod letopočtami.

Na hrane pamätného strieborného päťstokorunáka je vlys s textom „125 ROKOV OD SMRTI Ľ. ŠTÚRA“.

Vyrobených bolo 55 tisíc kusov, z toho 4 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 19 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013