LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1979 KSČ

Pamätná minca, strieborná; 30. výročie IX. zjazdu
CSSR_50K12_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#98 N#140 BJ#107
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 23.05.1979 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vladimír Pavlica
reverz: Vladimír Pavlica
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Kosák, kladivo, ozub. koleso
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1979 - 5.53 8,78 14,95 - 90 + 5 proof

Pri príležitosti 30. výročia IX. zjazdu Komunistickej strany Československa bola vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 50/1979 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je Vladimír Pavlica.

Na líci pamätnej striebornej mince je na pozadí štylizovaných lipových lístkov štátny znak Československej socialistickej republiky, ktorého horná časť spočíva na troch stupňovitých kontúrach, ktoré sa prelínajú so štylizovanými lipovými lístkami. Pod štátnym znakom je v piatich riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „50 Kčs“.

Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je v hornej časti vľavo v stupňovitých plochách náznak päťramennej hviezdy a štylizované lipové lístky, vpravo pšeničný klas. Uprostred hornej časti mince sú umiestnené kosák, kladivo, fragment ozubeného kolesa a malá päťramenná hviezda. V dolnej časti je v štyroch riadkoch nápis „IX. SJEZD KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA 1949 • 1979“. Autorova značka „VP“ je pod letopočtami uprostred dole.

Hrana mince je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 95 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 21 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 25.05.2013