LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
SR2_200K6_.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: KM#25 N#MPSK_9
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: „MIKULÁŠ GALANDA – MALIAR A GRAFIK“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 2.8.1995 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vojtech Pohanka
reverz: Vojtech Pohanka
Popis averz: Matka s dieťaťom, znak a názov štátu, rok
reverz: M. Galanda, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1995 - - 19,5 39,- - 25 + 1,5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 10 700 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3] ;

Pri príležitosti 100. výročia narodenia maliara a grafika Mikuláša Galandu bola začiatkom augusta 1995 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 120/1995 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Vojtech Pohanka.

Na líci pamätnej dvestokorunovej mince je uprostred mincového poľa medzi dvoma diagonálnymi čiarami zobrazená sediaca matka s dieťaťom v náručí z diela Mikuláša Galandu „Matka“ (ďalej len „sediaca matka“). Vedľa sediacej matky vľavo hore je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch rozdelených riadkoch umiestnený zľava doprava rovnobežne s dolnou a hornou diagonálnou čiarou. Letopočet razby „1995“ je umiestnený vpravo vedľa sediacej matky. Vpravo dole pri spodnom okraji mince sú iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“.

Na rube pamätného dvestokorunáka je medzi dvoma diagonálnymi čiarami zobrazený trojštvrťový profil Mikuláša Galandu. Letopočty narodenia a úmrtia Mikuláša Galandu „1895–1938“ sú umiestnené zľava doprava nad hornou diagonálnou čiarou a priezvisko „Galanda“ je ako faksimile podpisu umiestnené zľava doprava pod spodnou diagonálnou čiarou. Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch vpravo dole pri okraji mince. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami je umiestnená pri spodnom okraji mince.

Na hrane pamätnej mince je nápis „MIKULÁŠ GALANDA – MALIAR A GRAFIK“. Začiatok nápisu je označený značkou maliarskej palety.

Vyrobených bolo 25 tisíc mincí v bežnej kvalite a 1 500 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 10 700 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012`12.11.2012; 16.06.2013