LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 1994 Vylodenie v Normandii

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie
CR_200K2_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#12 N#MPCZ3
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 13 g (±0,238 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: bk - 1,95 mm (±0,15 mm)
proof - 1,91 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná,
proof - hladká
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.06.1994[1]
do:
Mincovňa: Llantrisant
Autor averz: J. Truhlíková-Spěváková
reverz: J. Truhlíková-Spěváková
Popis averz: Názov a znak štátu, 200 Kč, rok
reverz: Útočná formácia Spitfirov
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1994--- 25,001021,6  
1994---550,00 R 4,1 p
p - proof

Pri príležitosti 50. výročia vylodenia spojencov v Normandii bola júni 1994 vyhláškou Českej národnej banky č. 103/1994 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorkou návrhu pamätnej mince je akademická sochárka J. Truhlíková-Spěváková.

Na líci dvestokorunáka je veľký štátny znak Českej republiky, umiestnený bližšie k pravému okraju mince. Pri spodnom okraji mince je v jednom riadku názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Pod názvom štátu je umiestnený letopočet razby mince „1994“. Pod číslicou „1“ letopočtu je značka mincovne, ktorá dvestokorunák razila. Od štátneho znaku vľavo je v dvoch riadkoch označenie skratky peňažnej jednotky a nominálnej hodnoty mince „Kč 200“. Štátny znak, označenie skratky peňažnej jednotky a nominálnej hodnoty mince sú položené na šrafovanom kline, smerujúcom od ľavého okraja mince k pravému okraju, ktorý symbolicky znázorňuje klin štátnej vlajky Českej republiky a súčasne bojovú formáciu stíhacích lietadiel.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazená bojová formácia stíhacích anglických lietadiel Spitfire, na ktorých lietali československí stíhači. Lietadlá sú na krídlach a trupe označené inváznymi pruhmi, poznávacím znakom spojeneckých lietadiel. Na krídlach lietadiel je tiež výsostný znak britského kráľovského letectva, tzv kokarda. Bojová formácia stíhacích lietadiel je umiestnená na rovnakom šrafovanom kline, aký je aj na lícnej strane mince. V spodnej časti mince je v troch riadkoch umiestnený nápis „D-DAY NORMANDIE 6. 6. 1944“, vzťahujúce sa k výročiu začatia invázie spojeneckých vojsk do Francúzska. Písmeno „O“ v slove „NORMANDIE“ je štylizované ako výsostný znak britského kráľovského letectva. Iniciály mena autorky „JTS“ sú umiestnené pri spodnom okraji mince pod druhou číslicou „6“ v dátume invázie.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú (145 vrúbkov[2]), minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu.

Vyrobených bolo 21 600 kusov v bežnej kvalite a 4 085 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[3] bolo 3 982 kusov v bežnej kvalite a 3 ks v kvalite proof.
Revidované 4.10.2012; 28.11.2013; 03.11.2016; 04.02.2020