LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1985 MS v ľad.hokeji

Pamätná minca, strieborná;
CSSR_100K22_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#117 N#158
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 15.02.1985 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Ján Kulich
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Postava hokejistu, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1985 - - 16,25 26,- - 66 + 4 proof

Pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta a Európy v ľadovom hokeji 1985 v Prahe bola vo februári 1985 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 4/1985 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je národný umelec Ján Kulich.

Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „Kčs 100“.

Na rube stokorunáka je postava útočiaceho hokejistu a rozdelený opis „MISTROVSTVÍ SVĚTA A EVROPY V LEDNÍM HOKEJI“ a vľavo uprostred v dvoch riadkoch „PRAHA 1985“. Autorova značka „J.K“ je uprostred dole.

Hrana pamätnej mince je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 70 tisíc kusov, z toho 4 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 15 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013