LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1994 Medzinárodný olympijský výbor

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie vzniku
SR2_200K2_.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: KM#21 N#MPSK_4
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±1%)
Priemer: 34 mm
Hrúbka:
Hrana: vlys - snehové vločky
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 18.2.1994 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Znak Slov. olympijského výboru
reverz: Hokejista, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1994 - - 19,5 42,25 - 45 + 3p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 16 475 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Medzinárodného olympijského výboru a prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách bola vo februári 1994 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 10/1994 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu na pamätný strieborný dvestokorunák je Miroslav Ronai.

Na líci pamätného dvestokorunáka je v strede mincového poľa umiestnený znak Slovenského olympijského výboru. Pod znakom je v dvoch riadkoch umiestnený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Značka Štátnej mincovne Kremnice „MK“ medzi dvoma razidlami a iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka Miroslava Ronaia „MR“ sú umiestnené pri spodnom okraji mince. Názov Medzinárodného olympijského výboru „COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE“ a letopočty označujúce rok a 100. výročie jeho založenia „1894-1994“ sú v opise zľava doprava. Vľavo hore od znaku Slovenského olympijského výboru sú v dvoch riadkoch umiestnené letopočty „1993“ a „1994“, označujúce rok založenia a prvé výročie uznania Slovenského olympijského výboru Medzinárodným olympijským výborom.

Na rube dvestokorunáka v strede mincového poľa je zobrazenie postavy hokejistu v útoku. V spodnej časti dvestokorunáka je umiestnená štylizovaná snehová vločka so štyrmi piktogramami olympijských športov. V opise zľava doprava je nápis „OLYMPIJSKÉ HRY“. Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch vpravo od postavy hokejistu.

Na hrane pamätného strieborného dvestokorunáka je vlys - snehové vločky.

Vyrobených bolo 45 tisíc mincí v bežnej kvalite a 3 tisíc v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 16 475 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 12.11.2012; 15.06.2013