LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 10 Kč 1930 Žena s lipou

Obehová minca, strieborný desaťkorunák
CSR1_10K.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#15 N#11 BJ#11
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 10 g
Priemer: 30 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovaná
Farba: belavá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.07.1931 [3]
do: 31.03.1940 v SR [4, 6]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jaroslav Horejc
reverz: Jaroslav Horejc
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: Žena držiaca lipu, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1930     7,2     9,8    15,- - -  4 949
1931     6,5     9,1    13,- - -  6 689
1932     5,6     6,5    12,- - - 11 447
1933 1 100,- 2 300,- 3 900,- - RR    915
Najvzácnejší je ročník 1933.

Strieborné desaťkorunáky začala mincovňa v Kremnici raziť v roku 1930, Do obehu sa dostali až v júli 1931.

Autorom oboch strán mince je Jaroslav Horejc.

Na lícnej strane mince je stredný štátny znak republiky Československej a v opise do kruhu zľava je text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Rok výroby je uvedený pod štátnym znakom dole.

Na rubovej strane mince je sediaca žena s lipou, hore číslica 10, vpravo skratka Kč, zväzok klasov a pluh, pod pluhom je značka autora „J.H“, dolu Hradčany, vľavo kladivo.

Hrana je vrúbkovaná. Na oboch stranách mince je plochá obruba. Okolo obruby je na oboch stranách mince perlovec.

Štátne a iné verejné pokladnice prijímali desaťkorunáky bez obmedzenia na množstvo. V súkromnom platobnom styku nikto nebol povinný prijať viac desaťkorunákov ako za 500 Kč (neskôr iba 250 Kč [5]).

Strieborné desaťkorunáky razili v Kremnici v rokoch 1930 - 1933. Vyrazených bolo 24 mil. kusov. V obehu boli takmer 9 rokov.

Strieborné desaťkorunáky mali byť stiahnuté z obehu a nahradené niklovými [5] , ale k tomu už nedošlo. Po rozpade ČSR v marci 1939 dočasne platili na Slovensku do konca marca 1940.
Existujú sporné údaje o platnosti mince v obnovenej ČSR po druhej svetovej vojne.
Revidované 27.9.2012; 4.5.2013; 4.7.2014