LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 2009 Jehuda Löw

Pamätná minca, strieborná; 400. výročie úmrtia rabína
CR_200K69_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#108 N#MPCZ70
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 17.06.2009[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Josef Šafařík
reverz: Josef Šafařík
Popis averz: Davidove hviezdy, názov štátu, 200 Kč
reverz: Golem
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2009---20,001011,3  
2009---23,001018,1 p
p - proof

K 400. výročiu úmrtia významného židovského učenca rabína Jehudu Löwa ben Becalel bola v júni 2009 vyhláškou Českej národnej banky č. 160/2009 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je MgA. Josef Šafařík.

Na líci dvestokorunáka je kompozícia štyroch šesťcípych Dávidových hviezd rôznych veľkostí, na ktorých sú v negatívnom písme vypísané letopočty pripomínajúce pogromy voči židovskému obyvateľstvu v českých krajinách. Letopočet pri ľavom hornom okraji najväčšej Dávidovej hviezdy začínajúci číslicami „185“ je nedokončený. Číslice „8“ sú stvárnené rôznymi spôsobmi a číslica „0“ je štylizovaná do tvaru kruhu. Pri ľavom, spodnom a pravom okraji dvestokorunáka je názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Jednotlivé písmená v slove „ČESKÁ“ sú rôzne vysoké. Dvojriadkové označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“ je na pravom okraji najväčšej Dávidovej hviezdy. Značka Českej mincovne v Jablonci nad Nisou, ktorá dvestokorunák razila, je umiestnená medzi slovom „REPUBLIKA“ v názve štátu a pravým okrajom najväčšej Dávidovej hviezdy.

Na rube dvestokorunáka je obrys postavy Golema. Medzi obrysom postavy Golema a obvodom dvestokorunáka sú v negatívnom písme zrkadlovo obrátené hebrejské texty pochádzajúce z knihy Talmud. Uprostred postavy Golema je text „RABI JEHUDA LÖW BEN BECALEL“ a pod ním letopočty „1609-2009“. Za slovami „BEN“ a „BECALEL“ je umiestnená bodka. Autorova značka tvorená veľkým písmenom „J“, do ktorého je vložené menšie písmeno „Š“, je vpravo od písmena „Ö“ v slove „LÖW“.

Hrana mince v bežnej kvalite je vrúbkovaná, minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 11 300 kusov v bežnej kvalite a 18 100 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[2] bolo 178 kusov v bežnej kvalite a 572 kusov v kvalite proof.
Revidované 04.10.2012; 19.10.2016; 11.02.2020