LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 500 Kčs 1983 Národné divadlo

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie otvorenia
CSSR_500K1_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#112 N#153
Zloženie: Ag 90% Cu 10%
Hmotnosť: 24 g (±1%)
Priemer: 40 mm
Hrúbka:
Hrana: NAROD SOBE, 3x
Platnosť od: 03.10.1983 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Zdeněk Kolářský
reverz: Zdeněk Kolářský
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Žena s lýrou, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1983 - - 58,5 104,- - 60 a)
a) z toho 5 tisíc kusov v kvalite proof

Na 100. výročie otvorenia Národného divadla bola v októbri 1983 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 98/1983 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 500 Kčs. Súčasne bola k tejto príležitosti vydaná aj pamätná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného päťstokorunáka je Zdeněk Kolářský.

Na líci pamätného päťstokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním označenie hodnoty „500 Kčs“. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise zľava, uprostred dole je znak Národného divadla.

Na rube pamätnej mince je vľavo žena s lýrou podľa sochy J.V. Myslbeka „Hudba“, vpravo za ňou historická budova Národného divadla. V opise pri okraji mince vľavo a hore je názov „NÁRODNÍ DIVADLO“. Pod budovou sú v dvoch riadkoch nad sebou letopočty „1883“ „1983“. Meno autora „KOLÁŘSKÝ“ je pri okraji mince dole.

Na hrane pamätného strieborného päťstokorunáka je plastický trikrát sa opakujúci nápis „NÁROD SOBĚ“ a tri dvojice lipových lístkov.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 17 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013