LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1978 Mincovňa v Kremnici

Pamätná minca, strieborná; 650. výročia založenia
CSSR_50K10_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#91 N#137 BJ#104
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornamnet
Platnosť od: 03.05.1978 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Andrej Peter
reverz: Andrej Peter
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Razič, 4 mince, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1978 - 5.53 8,78 14,95 - 95 + 5 proof

Pri príležitosti 650. výročia založenia mincovne v Kremnici bola v máji 1978 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 42/1978 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Andrej Peter.

Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava hore názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50 Kčs“ je umiestnené v dvoch riadkoch pod štátnym znakom.

Na rube pamätnej mince je uprostred zobrazený razič ručne raziaci mincu. Okolo raziča sú umiestnené: vľavo od neho líce zlatého florénu Karola Róberta z Anjou, zakladateľa kremnickej mincovne, nad ním rub strieborného stokorunáka na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky, vpravo rub pamätného päťdesiatkorunáka k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa a dole rub pamätného strieborného dvadsaťpäťkorunáka k 25. výročiu Slovenského národného povstania. Polia medzi jednotlivými mincami sú ohraničené dvoma oblúčikmi. V opise zľava je text „650 ROKOV MINCOVNE V KREMNICI“ a letopočty „1328-1978“. Autorova značka „AP“ je vpravo od priesečníka pravej a spodnej mince.

Na hrane je vlys zložený zo striedajúcich sa krúžkov a na oboch koncoch rozdvojenej čiarky.

Vyrobených bolo 100 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 22 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.




Revidované 4.10.2012; 25.05.2013