LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 20 h 1921 Snop klasov

Obehová minca, mediniklový dvadsaťhaliernik
CSR1_20h.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#1 N#4 BJ#4
Zloženie: Cu 80% Ni 20%
Hmotnosť: 3,33 g
Priemer: 20 mm
Hrúbka: 1,4 mm
Hrana: hladká
Farba: striebrožltá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 18.02.1922 [3]
do: 15.07.1940 v SR [5]
30.9.1941 v Prot. ČaM [10]
31.05.1953 v ČSR [6, 8]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: Zväzok klasov, kosák, lipová vetva, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1921  0,4  1,6   6,2 - - 40 000
1922  0,4  1,9   7,5 - -  9 100
1924  0,4  1,9   8,2 - - 20 931
1925  3,2 13,-  36,- - -  4 244
1926  0,4  1,9   8,8 - - 14 825
1927  0,4  1,9   7,5 - - 11 757
1928  0,4  1,9   7,5 - - 14 018
1929  0,7  3,8  16,- - -  4 225
1930  2,-  7,-  19,- - - ?
1931  0,5  2,-  11,- - -  5 000
1933 27,- 96,- 200,- - R ?
1937  0,4  1,9   7,5 - -  8 208
1938  0,4  2,5   7,5 - - 18 787
Najvzácnejší je r. 1933.

Mediniklové dvadsaťhalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v r. 1921. Do obehu sa dostali vo februári 1922 naraz s päťdesiathaliernikmi ako prvé mince zo sústavy drobných mincí budovanej na základe zákona č. 94/1921 Zb. (20 h, 50 h, 1 Kč).

Autorom návrhu oboch strán dvadsaťhaliernika je Otakar Španiel.

Na lícnej strane mince je malý štátny znak republiky Československej. Pod štátnym znakom je rok razby. Pod rokom razby je malá ozdoba. V opise po obvode mincového poľa je v jednom riadku text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ zakončený už spomenutou malou ozdobou.

Na rubovej strane mince je stuhou zviazaný snop klasov s lipovou ratolesťou. Vľavo od snopu sú číslice „20“ označujúce hodnotu mince. Vpravo je do snopu zaseknutý kosák. Medzi rukoväťou kosáka a obrubou mince je meno autora návrhu mince „O. ŠPANIEL“.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Nikto, ani štátne a iné verejné pokladnice, nebol povinný prijať viac dvadsaťhaliernikov než za 20 Kč. V r. 1932 začali štátne a iné verejné pokladnice prijímať dvadsaťhalierniky bez obmedzenia na množstvo.

Vyrazených bolo viac ako 151 mil. kusov. Posledné kusy sa pravdepodobne razili s rokom 1938, hoci boli razené v rokoch 1939 a 1940 [7] . V obehu boli viac ako 9 rokov.

Tieto mediniklové dvadsaťhalierniky dočasne platili aj po zániku ČSR v marci 1939 :

 • v Slovenskej republike do konca novembra 1941 [5] ,
 • v Protektoráte Čechy a Morava;
  v rokoch 1939 a 1940 mincovňa v Kremnici dodadala do protektorátu viac ako 5 mil. kusov [7] ,
 • v obnovenej ČSR [6] .

Po vzniku ČSR dočasne platili aj rakúsko-uhorské (niklové a železné) dvadsaťhalierniky, ktoré stratili platnosť 20.3.1922.
Existujú sporné údaje o dátumoch, dokedy minca platila v Protektoráte Čechy a Morava, v Slovenskej republike a v obnovenej ČSR; sporné údaje sú aj o hmotnosti mince.


Referencie
 1. Zákon č. 94/1921 Sb. o ražbě drobných mincí.
 2. CHLAPOVIČ, G. Kremnická mincovňa. História razby československých a slovenských mincí 1921-1992. Nitra: Nadácia Antona Točíka, 2000, 9 s. ISBN 80-901159-5-0.
 3. Nařízení vlády č. 47/1922 Sb. o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.
 4. Vyhláška BÚMF č. 48/1922 Sb. o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.
 5. PECNÍK, M. Peňažníctvo na Slovensku v rokoch 1939-1945. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14. – 15. apríla 2005. Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB a Ústav vedy a výskumu UMB, 2005, s. 64-73.
 6. Vyhláška m. f. č. 24/1945 Sb. o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem.
 7. PANOC, L. Slovenská korunová mena rokov 1939 - 1945. In: Humenský Numizmatik, SNS Humenné 2., 2009.
 8. Zákon č. 41/1953 Sb. o peněžní reformě.
 9. BIĽAK, M. a M. JÍZDNÝ. Zberateľský katalóg mincí Československa 1980. 2. uprav. a dopln. vyd. Košice: SNS, 1981.
 10. Vyhláška m. f. č. 267/1941 Sb. o stažení drobných mincí korunové měny po 50, 25 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 a 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem, jakož i o zkrácení výměnné lhůty korunových mincí a niklových pětikorun.


Revidované 25.9.2012; 9.12.2012; 2.7.2014