LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1986 Karel Hynek Mácha

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie úmrtia
CSSR_100K27_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#123 N#167
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovanie
Platnosť od: 28.06.1986 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miloš Vavro
reverz: Miloš Vavro
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét K. H. Máchu, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1986 - - 13,- 26,- - 63 + 5 proof

K 150. výročiu úmrtia básnika Karla Hynka Máchu bola koncom júla 1986 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 44/1986 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je Miloš Vavro.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred v hornej časti umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je v rozdelenom riadku označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je portrét Karla Hynka Máchu. Jeho meno „KAREL HYNEK MÁCHA“ je v troch riadkoch vľavo, letopočty „1836“ a „1986“ v dvoch riadkoch vpravo. Autorova značka, iniciálky jeho mena „V“ a „M“ pod sebou, je umiestnená vpravo dole.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 68 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 14 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013