LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 20 eur 2009 Veľká Fatra

Zberateľská minca, strieborná; Národný park
SK_20E.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#109 N#SKSb2
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 16.06.2009[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Roman Lugár
reverz: Roman Lugár
Popis averz: Znak a názov štátu
cyklámen, horec a tis
reverz: Nominál, orol, Kráľova skala
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
200922,424,839,050,010 9,9  
2009  -   -   - 55,01012,6 p

p - Proof

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 27 000 ks.


Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny bola v júni 2009 vydaná strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur s temtikou „Národný park Veľká Fatra“.

Autorom návrhu oboch strán mince je Mgr. art. Roman Lugár.

Na líci mince je uprostred mincového poľa v kompozícii rastlín vyobrazený cyklámen fatranský, horec Clusiov a tis obyčajný. Vpravo od kompozície rastlín je v hornej časti mince štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je umiestnený letopočet „2009“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise zľava doprava od spodného okraja mince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu Romana Lugára „LR“ sú umiestnené vpravo od vyobrazenia kvetu horca Clusiovho.

Na rube mince je uprostred mincového poľa kompozícia letiaceho orla skalného a Kráľovej skaly. Označenie nominálnej hodnoty mince „20 EURO“ je umiestnené nad orlom skalným v hornej časti mince. Názov národného parku „NÁRODNÝ PARK VEĽKÁ FATRA“ je v opise zľava doprava od horného okraja mince smerom nadol.

Na hrane mince je reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 21.11.2013; 27,01,2016; 28.09.2017