LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1980 Spartakiáda

Pamätná minca, strieborná;
CSSR_100K10_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#101 N#142 BJ#109
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 19.05.1980 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ladislav Kozák
reverz: Ladislav Kozák
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Zástup cvičeniek
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1980 - - 15,6 24,05 - 110 + 10 proof

Pri príležitosti konania Československej spartakiády v roku 1980 bola v máji vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 56/1980 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Ladislav Kozák.

Na líci pamätnej mince je v hornej časti štátny znak Československej socialistickej republiky. Po stranách štátneho znaku je označenie hodnoty vľavo číslom „100“, vpravo skratkou „Kčs“. Pod štátnym znakom je v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube pamätného stokorunáka je uprostred zástup cvičeniek so vzpaženými rukami zvnútra a s unoženou ľavou nohou v naznačení pohybu. V opise zľava je v neuzavretom kruhu text „ČESKOSLOVENSKÁ SPARTAKIÁDA“. Letopočet „1980“ je v riadku v ľavej hornej štvrtine stokorunáka. Autorova značka „LK“ je umiestnená pod špičkou ľavej nohy prvej cvičenky.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je hladká.

Vyrobených bolo 120 tisíc kusov, z toho 10 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 20 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013