LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 10 Sk 1993 Kríž

Obehová minca, bronzový desaťkorunák
SR2_10K_2003.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#11,11a N#SK_7
Zloženie: Cu 92% Al 6% Ni 2%
Hmotnosť: 6,60 g (±2,5%)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,70 mm
Hrana: ornamentálny vlys
Platnosť od: 08.02.1993 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Drahomír Zobek
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Bronzový liaty kríž
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 3,25 - - 40 934 + 28,8s 
1994 - - 3,25 - - 14 360 + 19,9s 
1995 - - 3,25 - - 42 204 + 12s   
1996 - - - - - 15s   
1997 - - - - - 12s   
1998 - - - - - 12s   
1999 - - - - - 11,5s 
2000 - - - - - 18,4sp
2001 - - - 16,25 - 12,5s 
2002 - - - 13,- - 16,1s 
2003 - - 3,25 - - 10 923 + 17s   
2004 - - 5,2 13,- - 39sp  
2005 - - 5,2 - - 26s   
2006 - - 5,2 13,- - 17,5sp
2007 - - 5,2 - - 18s   
2008 - - 5,2 13,- - 32,8sp
s - len v sade
p - z toho v špičkovej kvalite (proof) 2,9 v roku 2000,
     2 v rokoch 2004 a 2006, 4 v roku 2008

Začiatkom februára 1993 bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 29/1993 Z. z. daná do obehu bronzová minca 10 Sk. Bola to prvá minca daná do obehu po vzniku Slovenskej republiky.

Autorom návrhu bronzového desaťkorunáka ja Drahomír Zobek.

Na líci desaťkorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka kremnickej mincovne „MK“ medzi dvoma razidlami. Autorom návrhu desaťkorunáka je Drahomír Zobek. Autorova značka „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince pod značkou kremnickej mincovne.

Na rube desaťkorunáka je v ľavej polovici mincového poľa zobrazený bronzový liaty kríž z 10.-11. storočia, pochádzajúci z archeologického nálezu vo Veľkej Mači, okres Galanta. V kríži sú vyryté tri antropomorfné postavy, z ktorých centrálna vyjadruje adoračné gesto. Pod krížom vpravo je iniciálka priezviska autora návrhu „Z“. V pravej polovici mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty mince „10 Sk“.

Na hrane bronzového desaťkorunáka je ornamentálny vlys.

Bolo vyrazených viac ako 108 miliónov desaťkorunákov v bežnej kvalite a takmer 11 tisíc v špičkovej kvalite. Desaťkorunáky vzor 1993 boli v obehu takmer 16 rokov.
Revidované 4.10.2012; 14.06.2013