LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 20 h 1947 Snop klasov

Obehová minca, mosadzný dvadsaťhaliernik
CSR2_20h_1950.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#20 N#36 BJ#31
Zloženie: Cu 92% Zn 8% (čistota ±1%)
Hmotnosť: 2 g (±2%)
Priemer: 18 mm
Hrúbka: 1 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 29.05.1948 [1]
do: 30.05.1953 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Zväzok klasov, kosák, lipová vetva, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1947 162,5  260,-  390,-  - R ?
1948   0,2    0,52   1,95 - - 24 340
1949   0,2    0,52   1,95 - - 25 660
1950   0,2    0,52   2,6 - - 11 132

Mosadzné dvadsaťhalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v r. 1947. Do obehu sa dostali koncom mája 1948.

Autorom návrhu oboch strán dvadsaťhaliernika je Otakar Španiel. Návrh je prevzatý z dvadsaťhaliernika razeného v ČSR.

Na lícnej strane mince je štátny znak republiky Československej. Pod štátnym znakom je rok razby. Pod rokom razby je malá ozdoba. V opise po obvode mincového poľa je v jednom riadku text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ zakončený už spomenutou malou ozdobou.

Na rubovej strane mince je stuhou zviazaný snop klasov s lipovou ratolesťou, Vľavo od snopu sú číslice „20“ označujúce hodnotu mince. Vpravo je do snopu zaseknutý kosák. Medzi rukoväťou kosáka a obrubou mince je meno autora návrhu mince „O. ŠPANIEL“.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Vyrazených bolo cca 61 mil. kusov. V obehu boli 5 rokov. V r. 1951 sa začali raziť namiesto mosadzných hliníkové dvadsaťhalierniky. Ich platnosť sa skončila menovou reformou v r. 1953.
Revidované 4.10.2012