LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 50 Kčs 1990 Anežka Česká

Pamätná minca, strieborná; 1. výročie svätorečenia
CSFR_50K__1990.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#140.1,2 N#181
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 7 g (±1%)
Priemer: 27 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 15.10.1990 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ladislav Kolář
reverz: Michal Vitanovský
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Tvár ženy, gotický oblúk, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1990 - - 9,1 23,4 - 114 + 3 proof
1990a - - 12 20 R -
a - bez signatúry autora na lícnej strane mince

K prvému výročiu svätorečenia Anežky Českej bola v októbri 2000 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 411/1990 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu na lícnu stranu pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je akademický sochár Ladislav Kolář. Na líci päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a okolo neho v neuzavretom opise je názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“. Autorova značka „LK“ je umiestnená dole pod skratkou „Kčs“.

Autorom návrhu na rubovú stranu pamätnej mince je akademický sochár Michal Vitanovský. Na rube päťdesiatkorunáka je vo fragmente gotického oblúka tvár ženy v plachietke. Pod ňou a po stranách je v neuzavretom opise text „1990. SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ“. Autorova značka, iniciálky jeho mena „MV“ spojené do tvaru štylizovaného srdca, je vpravo od portrétu medzi gotickým oblúkom a textom.

Hrana pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 117 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 10 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 06.06.2013