LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 1 h 1991 Jeden halier

Obehová minca, hliníkový haliernik
CSFR_1h_1992.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#149 N#75
Zloženie: Al
Hmotnosť: 0,5 g
Priemer: 16 mm
Hrúbka: 1,2 mm [4]
Hrana: hladká
Platnosť od: 01.04.1991 [1]
do: 31.07.1993 v SR [2]
30.04.1993 v ČR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: neznámy
Popis averz: Znak, ČSFR, rok
reverz: Lipové vetvičky, nominál
Nový znak a názov štátu
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1991x 0,67 4,- 6,7 - - 55,0 a)
1992x 0,67 4,- 6,7 - - 49,5 a)
a) len pre sady mincí

V priebehu roka 1991 sa podľa vyhlášky Štátnej banky československej č. 60/1991 Zb. postupne vydávali do obehu mince po 1 halieri, 5 h, 10 h, 20 h, 50 h, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Autorom návrhu lícnej strany jednohaliernika je Miroslav Ronai. Je na nej uprostred štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Nad ním je skratka názvu štátu „ČSFR“ a pod ním letopočet razby. Po stranách štátneho znaku sú tri štylizované lipové lístky. Pod letopočtom uprostred dolu je značka autora „R“.

Autor návrhu rubovej strany mince nie je známy. Je na nej číslica „1“ vyjadrujúca nominálnu hodnotu mince. Po obvode mince sú dve lipové vetvičky, ktoré sú pod číslicou zviazané stužkou. Rub mince je rovnaký ako na 1 h vzor 1953 a 1962, okrem päťcípej hviezdy, ktorá bola odstránená.

Hrana mince je hladká.

Vyrobených bolo takmer 105 tisíc kusov pre sady mincí. V obehu sa už prakticky nevyskytovali. Zákonnými peniazmi boli 2 roky. Z obehu boli stiahnuté v SR aj v ČR v roku 1993 naraz s 1 h vzor 1953 a 1962.
Revidované 4.10.2012; 31.05.2013