LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 25 Kčs 1970 SND

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie
CSSR_25K5_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#68 N#118 BJ#85
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 10 g (±1%)
Priemer: 30 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 24.03.1970 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Zdeněk Kolářský, Ivan Strnad
reverz: Zdeněk Kolářský, Ivan Strnad
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Štvorec, múza, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1970 - 6,5 13,- 78,- - 45+5

K 50. výročiu Slovenského národného divadla bol v marci 1970 vyhláškou ministra financií č. 21/1970 Zb. vydavaný strieborný pamätný dvadsaťpäťkorunák.

Autormi návrhu striebornej pamätnej mince sú akademický sochár Zdeněk Kolářský a akademický grafik a maliar Ivan Strnad.

Na líci pamätného strieborného dvadsaťpäťkorunáka je v obdĺžnikovom ráme štátny znak Československej socialistickej republiky. Po zvislých stranách obdĺžnika a hore nad obdĺžnikom je umiestnený nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod obdĺžnikom uprostred je označenie hodnoty mince „25“.

Na rube mince je na štvorcovom pozadí náznaku divadelného javiska zobrazená štylizovaná tvár múzy ovenčená vavrínovými lístkami. Po stranách štvorca, štylizovaného javiska, je nápis „SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO V BRATISLAVE“. Letopočet „1920“ je umiestnený uprostred hore a letopočet „1970“ uprostred dolu. Mená autorov mince „KOLÁŘSKÝ“ a „IVAN STRNAD“ sú umiestnené na základni javiska.

Hrana dvadsaťpäťkorunáka je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa kosoštvorcov a oválov.

Vyrobených bolo 50 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 30 rokov.
Revidované 4.10.2012; 17.05.1981