LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2005 Leopold I.

Pamätná minca, strieborná; 350. výročie korunovácie
SR2_200K34_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#81 N#MPSK_46
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,5 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „BRATISLAVSKÉ KORUNOVÁCIE“
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.07.2005 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Varšava
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Dóm svätého Martina a Bratislavský hrad
reverz: Portrét kráľa Leopolda I.
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2005 - - - 52,- - 8,9 + 4,8p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 350. výročia korunovácie kráľa Leopolda I. v Bratislave bola začiatkom júla 2005 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 288/2005 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk.

Autorkou návrhu oboch strán mince je Mária Poldaufová.

Na líci dvestokorunáka v ľavej časti mincového poľa je dobové vyobrazenie Bratislavy (ďalej len „vyobrazenie“) s Dómom sv. Martina a Bratislavským hradom. Pod vyobrazením je umiestnená ozdobná stuha s letopočtom razby dvestokorunáka „2005“ v ľavej časti stuhy. Štátny znak Slovenskej republiky je vpravo od vyobrazenia a pod ním v dvoch riadkoch je označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji dvestokorunáka. Iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu dvestokorunáka sochárky Márie Poldaufovej „MP“ a značka Poľskej štátnej mincovne „mW“ sú umiestnené v spodnej časti vyobrazenia pri ľavom okraji dvestokorunáka nad ozdobnou stuhou.

Na rube dvestokorunáka uprostred mincového poľa je v kruhu vyobrazený portrét kráľa Leopolda I. s vavrínovým vencom na hlave. Okolo portrétu je latinský text s korunovačným heslom Leopolda I. „CONSILIO ET INDVSTRIA“ v hornej časti a s menom a titulom uhorského kráľa „LEOPOLDVS D G REX HVNGARIAE“ v dolnej časti. Okolo kruhu je v hornej časti zľava doprava text „KORUNOVÁCIA“, v dolnej časti zľava doprava text „LEOPOLDA I.“ a nad ním je názov mesta „BRATISLAVA“ a letopočet korunovácie „1655“.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „BRATISLAVSKÉ KORUNOVÁCIE“. Medzi začiatkom a koncom textu je vyobrazená značka znázorňujúca kráľovskú korunu.

Vyrobených bolo 8 900 mincí v bežnej kvalite a 4 800 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 19.06.2013