LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 50 h 1940 Pluh

Obehová minca, mediniklový päťdesiathaliernik
SR1_50h_1941_1.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#5 N#28 BJ#23
Zloženie: Cu 80% Ni 20%
Hmotnosť: 3,33 g
Priemer: 20 mm
Hrúbka: 1,6 mm
Hrana: hladká
Farba: striebrožltá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 12.3.1941 [1, 2, 3]
do: 29.2.1948 [5]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Gejza Angyal, Anton Hám, Andrej Peter
reverz: Gejza Angyal, Anton Hám, Andrej Peter
Popis averz: Názov a znak SR, rok
reverz: Pluh v brázde, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1940 52,- 65,- 130,- - - ?
1941  2,6  3,9   7,8 - - 8 000

Mediniklové päťdesiathalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v roku 1940. Do obehu sa dostali v marci 1941.

Autormi mince sú Gejza Angyal, Anton Hám a Andrej Peter.

Na lícnej strane mince je štátny znak Slovenskej republiky. V opise do kruhu je text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod znakom je rok razby. Pred a za rokom je bodka.

Na rubovej strane je pluh zarytý v brázde. Nad pluhom sú číslice „50“ udávajúce nominálnu hodnotu mince. V opise pri dolnom okraji mince je text „HALIEROV“. Pri pravom okraji mince je značka mincovne „Kr“.

Hrana je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba. Okolo obruby je na oboch stranách mince perlovec.

Tieto mediniklové päťdesiathalierniky platili aj po obnovení ČSR. V druhom polroku 1943 sa začali raziť hliníkové päťdesiathalierniky.

V Slovenskej republike dočasne platili aj mediniklové päťdesiathalierniky razené v ČSR. [6] .
Revidované 4.10.2012