LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1995 Ochrana prírody

Pamätná minca, strieborná; Rok ochrany európskej prírody
SR2_200K7_.jpg
Foto: NBS
Katal.číslo: KM#26 N#MPSK_10
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: „ENCY 1995“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 4.9.1995 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Znak a názov štátu, ďateľ kŕmi mláďa
reverz: Diablik močiarny, kotvica plávajúca, vinič lesný
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1995 - - 32,5 52,- - 28 + 2p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 11 400 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody bola začiatkom septembra 1995 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 168/1995 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Miroslav Ronai.

Na líci pamätnej mince je uprostred hornej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je v opise zľava doprava v polkruhu nápis „ROK OCHRANY EURÓPSKEJ PRÍRODY“. V dolnej časti mincového poľa je pod štátnym znakom Slovenskej republiky vyobrazený ďateľ veľký kŕmiaci mláďa. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch pod vyobrazením ďatľa veľkého s mláďaťom. Letopočet razby „1995“ je umiestnený pri spodnom okraji mince. Iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka sochára Miroslava Ronaia „MR“ sú umiestnené pri pravom okraji mince pod vyobrazením ďatľa veľkého. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami je pri ľavom okraji mince pod vyobrazením mláďaťa ďatľa veľkého.

Na rube pamätného dvestokorunáka v ľavej časti mincového poľa po obvode mince zdola nahor je pri spodnom okraji mince vyobrazený diablik močiarny, za ním kotvica plávajúca a nad ňou vinič lesný. V pravej časti mincového poľa je pri hornom okraji mince vyobrazená lastovička obyčajná a pod ňou pri pravom okraji mince bocian čierny a bocian biely v trstine. Motívy fauny a flóry sú spojené listom diablika močiarneho s trstinou. Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch pod vyobrazením motívov fauny.

Na hrane pamätnej mince je viacnásobne sa opakujúci nápis „ENCY 1995“. Nápisy sú oddelené štylizovaným znakom znázorňujúcim rybu.

Vyrobených bolo 28 tisíc mincí v bežnej kvalite a 2 tisíc kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 11 400 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 12.11.2012; 16.06.2013