LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana

Pamätná minca, strieborná; 500. výročie založenia
CSSR_10K3_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM 62; Novotný 112
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 12 g (±1%)
Priemer: 30 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 20.07.1967 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Zdeněk Kolářský
reverz: Zdeněk Kolářský
Popis averz:
reverz:
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1967 - 13,- 26,- 29,25 45 a)

Pamätný strieborný desaťkorunák bol vydaný vyhláškou ministra financií č. 76/1976 k 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave.

Autorom mince je akademický sochár Zdeněk Kolářský.

Na líci pamätnej striebornej desaťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním obrys Bratislavského hradu na prvom z troch vrchov úpätia Malých Karpát nad vlnami Dunaja. Nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený okolo v kruhu, označenie hodnoty „10“ je v prostriedku dolu.

Na rube mince je v strednej časti zobrazené priečelie budovy prvej bratislavskej univerzity Academie Istropolitany, ktorá je vľavo dolu sčasti prekrytí pečaťou mesta Bratislavy. V pečati je legenda „SIGILLUM CIVITATIS BRATISLAVENSIS“. Nad budovou je letopočet 1467, pod budovou 1967. Nápis „ACADEMIA ISTROPOLITANA“ je umiestnený okolo v kruhu. Meno autora návrhu mince „KOLÁŘSKÝ“ je umiestnené pod budovou vpravo.

Hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom kosoštvorec-vlnovka, ktorý je vyhotovený vlisom.

Vydaných bolo 50 tis. kusov, z toho 5 tis. v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 33 rokov.
Revidované 4.10.2012; 16.5.2013