LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie narodenia
SR2_200K22_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#48 N#MPSK_27
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1%Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,7 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „HEROLD SVITAJÚCICH ČASOV“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 11.06.1999 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Ženská tvár, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: P. O. Hviezdoslav
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1999 - - 19,5 45,5 - 12,7 + 1,4p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 800 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 150. výročia narodenia básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava bola v júni 1999 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 124/1999 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Patrik Kovačovský.

Na líci dvestokorunáka je vyobrazená štylizovaná ženská tvár vytvorená korunami stromov a hviezdami. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji dvestokorunáka rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky, po ktorého stranách je v rozdelenom riadku letopočet razby „1999“. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch uprostred spodnej časti mince. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ sú vpravo a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami vľavo pod korunami stromov vyobrazenými v spodnej časti mincového poľa.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Pavla Országha Hviezdoslava, okolo ktorého je v opise zľava doprava letopočet „1849“ označujúci rok básnikovho narodenia, meno, priezvisko a prijaté priezvisko „PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV“ a letopočet „1921“ označujúci rok básnikovho úmrtia.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „HEROLD SVITAJÚCICH ČASOV“. Medzi slovami sú vyobrazené hviezdy.

Vyrobených bolo 12 700 mincí v bežnej kvalite a 1 400 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 800 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 17.06.2013