LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1976 Janko Kráľ

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie úmrtia
CSSR_100K3_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#84 N#131 BJ#98
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 15 g (±1%)
Priemer: 33 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: * BASNIK * REVOLUCIONAR *
Platnosť od: 03.05.1976 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Andrej Peter
reverz: Andrej Peter
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Profil Janka Kráľa, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1976 - 13,- 15,6 22,75 - 75 + 5 proof

K 100. výročiu úmrtia slovenského básnika Janka Kráľa bola začiatkom mája 1976 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 47/1976 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademický sochár Andrej Peter.

Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je umiestnené v dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom.

Na rube pamätného strieborného stokorunáka je pravý profil Janka Kráľa. Jeho meno „JANKO KRÁĽ“ je umiestnené v opise vpravo od portrétu. Vpravo dole vedľa portrétu sú v dvoch riadkoch letopočty „1876 1976“. Autorova značka „AP“ je umiestnená po ľavej strane portrétu.

Na hrane pamätnej mince je nápis do hĺbky „* BÁSNIK * REVOLUCIONÁR *“.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 24 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013