LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

200 Kč 2003 Tábor-Bechyně

pamätná strieborná minca; 100. výročie elektrifikovanej trate
CR_200K40_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#63 N#MPCZ41
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Magnetizmus: nie
Platnosť od: 18.06.2003 [1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Ladislav Kozák
reverz: Ladislav Kozák
Popis averz: Portrét Františka Křížika, názov štátu, 200 Kč
reverz: Skupinka ľudí víta vlak
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003   -   -   -   16,50   10   12    
2003   -   -   -   76,00   R   4,1 p
p - proof

Pri príležitosti 100. výročia prvej elektrifikovanej trate z Tábora do Bechyně bola v júni 2003 vyhláškou Českej národnej banky č. 161/2003 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je akademický sochár Ladislav Kozák.

Na líci dvestokorunáka je pri pravom okraji v neuzatvorenom dvojriadkovom opise názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“, ktoré je voči názvu štátu stranovo obrátené. Hlavným motívom lícnej strany je portrét českého vynálezcu a priemyselníka Františka Křižíka, ktorý mal na realizácii elektrifikovanej trate rozhodujúci podiel. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je v dvojriadkovom neuzavretom opise jeho meno „FRANTIŠEK KŘIŽÍK“ a letopočty jeho narodenia a úmrtia „1847 - 1941“. Pod portrétom pri spodnom okraji dvestokorunáka uprostred je umiestnená značka mincovne, ktorá dvestokorunák razila.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazená skupina osôb v dobovom oblečení vítajúca príjazd prvého vozidla elektrifikovanej trate. Pri hornom a pravom okraji dvestokorunáka je neuzavretý opis „PRVNÍ ELEKTRIFIKOVANÁ TRAŤ“, pri ľavom a dolnom okraji je v neuzavretom opise text „TÁBOR - BECHYNĚ“ a nad ním letopočty „1903 - 2003“. Autorove iniciály „LK“ sú umiestnené pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka medzi oboma opismi.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú (250 vrúbkov[2]), minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 12 000 kusov v bežnej kvalite a 4 100 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných bolo 998 kusov v bežnej kvalite.
Revidované 04.10.2012; 02.12.2013; 08.11.2016