LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 100 Sk 1993 Vznik SR

Pamätná minca, strieborná
SR2_100K__1993.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#16 N#MPSK_1
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 1.9.1993 [1, 2]
do: 16.1.2009 [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Štefan Novotný
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Dvojkríž na trojvrší, 3 orly
Prvá pamätná minca SR
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 11,7 23,4 - 65 + 5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 7 450 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [ 2] ;

Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky bola začiatkom septembra 1993 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 190/1993 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 100 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Štefan Novotný.

Na líci stokorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom. Označenie hodnoty „100 Sk“ je uvedené pod názvom štátu. Pod označením hodnoty je uvedený letopočet razby „1993“ a v ďalšom riadku pri spodnom okraji mince je umiestnená značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami a iniciálka priezviska autora návrhu stokorunáka Štefana Novotného „N“.

Na rube stokorunáka uprostred mincového poľa je zobrazený tvar územia Slovenskej republiky, na ktorom je umiestnený na trojvrší dvojramenný kríž. V dolnej a v pravej časti mincového poľa sú zobrazené v poloblúku tri letiace tatranské orly prinášajúce v zobákoch pučiace lipové prúty. V opise zľava je umiestnený text „ZLOŽME ROZTRATENÉ PRÚTY SVÄTOPLUKOVE V PEVNÝ ZVÄZOK V SRDCI EURÓPY“. V hornej časti mincového poľa je uvedený dátum vzniku Slovenskej republiky „1.1.1993“.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 65 tisíc mincí v bežnom vyhotovení a 5 tisíc vo vyhotovení proof. Demonetizovaných bolo 7 450 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.12.2012; 14.06.2013