LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 100 Kčs 1991 W. A. Mozart

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie úmrtia
CSFR_100K3_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#154 N#185
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 30.05.1991 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jiří Harcuba
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét W. A. Mozarta, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1991 - - 15,60 58,50 75 + 5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 11 751 mincí v bežnej kvalite

K znovuotvoreniu Stavovského divadla v Prahe pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta bola koncom mája 1991 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 199/1991 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Jiří Harcuba.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred v hornej časti štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNÍ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri okraji mince. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je portrét Wolfganga Amadea Mozarta z pravého profilu. V úrovni goliera vpravo je štylizované priečelie budovy Stavovského divadla v Prahe. V opise v neuzavretom kruhu je uvedený názov „STAVOVSKÉ DIVADLO“ a faksimile podpisu „W A MOZART“. V dolnej časti portrétu sú letopočty „1791 – 1991“. Autorova značka „H“ je umiestnená vpravo od budovy divadla.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 9 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000. Demonetizovaných bolo 11 751 mincí v bežnej kvalite, mince v kvalite proof demonetizované neboli. [4]
Revidované 4.10.2012; 07.06.2013