LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 2 Kčs 1972 Dve koruny

Obehová minca, mediniklový dvojkorunák
CSSR_2K_1974.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#75 N#74 BJ#64
Zloženie: Cu 80% Ni 20%
Hmotnosť: 6 g (±2%)
Priemer: 24 mm
Hrúbka: 1,8 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 01.10.1972 [1]
do: 30.11.1993 [2, 3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Josef Nálepa
reverz: Josef Nálepa
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Nominál, kosák, kladivo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1972 0,33 0,59 1,3 - - 20 344
1973 0,33 0,59 1,3 - - 21 087
1974 0,33 0,59 1,3 - - 27 957
1975 0,33 0,59 1,3 - - 35 094
1976 0,33 0,59 1,3 - - 1 100
1977 0,33 0.85 1,95 - - 4 201 a)
1980 0,33 0,46 0,98 - - 14 943 b)
1981 0,33 0,46 0,98 - - 17 264
1982 0,33 0,46 0,98 - - 8 108 c)
1983 0,33 0,46 0,98 - - 10 190
1984 0,33 0,46 0,98 - - 8 634 d)
1985 0,33 0,46 0,98 - - 6 772 e)
1986 0,33 0,46 0,98 - - 10 262
1987 - - 3,25 - - 30
1988 - - 3,25 - - 30 f)
1989 0,33 0,46 0,98 - - 9 092
1990 0,33 0,46 0,98 - - 10 672

Mediniklové dvojkorunáky boli vydané do obehu na jeseň 1972 vyhláškou ministra financií č. 62/1972 Zb.

Autorom mince je akadenický sochár Josef Nálepa.

Na lícnej strane mince je štátny znak, okolo neho je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je umiestnená štylizovaná lipová ratolesť a pod ňou medzi bodkami je rok výroby.

Na rube dvojkorunáka je v pravej časti označenie hodnoty veľkou číslicou „2“ a skratka menovej jednotky „Kčs“. V ľavej časti sú umiestnené kosák, kladivo a päťcípa hviezda, ktoré obklopuje v štylizovaných oslavných stuhách náznak lipového listu. Značka autora mince akademického sochára Josefa Nálepu „JN“ je umiestnená vľavo dolu pod symbolmi kosáka a kladiva.

Hrana mince je hladká, s opakujúcim sa ornamentom zo striedajúcich sa ležatých krížikov a oválnych čiarok.

Tieto dvojkorunáky platili aj v ČSFR a po jej rozpade v SR a ČR. V obehu boli 21 rokov. Spolu bolo vyrazených takmer 206 mil. kusov. Z obehu boli stiahnuté naraz s 2 Kčs vzor 1991.
Revidované 4.10.2012; 14.5.2013