LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2011 Zoborské listiny

Zberateľská minca, strieborná; 900. výročie
SK_10E3.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#115 N#SKSb6
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 16.03.2011[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Peter Valach
reverz: Peter Valach
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
dvojica mníchov
reverz: fragment zoborskej listiny
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2011---25,00107,30  
2011---30,00108,95 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 20 000 ks.


Pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín v marci 2011 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Mgr. art. Peter Valach.

Na lícnej strane mince je zobrazená dvojica benediktínskych mníchov v imaginárnom interiéri dobového kláštora zachytená pri písaní listín. Vpravo od mníchov je štátny znak Slovenskej republiky. Nad ním je letopočet „2011“. V spodnej časti mincového poľa je umiestnený názov štátu „SLOVENSKO“. Značka mincovne v Kremnici („MK“ medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora „PV“) sú umiestnené pod názvom štátu.

Na rube zberateľskej euromince je v pravej časti mincového poľa zobrazený fragment textu prvej zoborskej listiny doplnený pečaťou kapituly Kostola svätého Hypolita zo Zobora. V ľavej časti mincového poľa je súbežne s linkou naznačujúcou románsky oblúk nápis „ZOBORSKÉ LISTINY“, za ktorým sú v dvoch riadkoch letopočty „1111“ a „1113“. Označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“ je v dvoch riadkoch v ľavej časti mincového poľa.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „• NAJSTARŠIE ZACHOVANÉ LISTINY NA SLOVENSKU“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.11.2013; 29.01.2016; 29.09.2017