LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 3 Kčs 1965 Kvet so stuhou

Obehová minca, mediniklový trojkorunák
CSSR_3K_1969.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#57 N#68 BJ#65
Zloženie: Cu 80% Ni 20%
Hmotnosť: 5,5 g (±2%)
Priemer: 23,5 mm
Hrúbka: 1,8 mm
Hrana: hladká s ornamentom
Platnosť od: 01.11.1965 [1, 2]
do: 31.12.1972 [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Zdeněk Kolářský
reverz: Z. Kolářský, Eduard Hajek
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Nominál, kvet, stuha
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1965 0,65 1,3 3,25 - - 15 000
1966 0,65 1,3 3,25 - - ? b)
1968 0,59 1,11 2,6 - - 7 000
1969 0,52 0,98 1,95 - - 10 080

Sústava zákonných peňazí v ČSSR bola doplnená o trojkorunáky vládnym nariadením č. 105/1965. Mediniklové trojkorunáky boli vydané do obehu v novembri 1965 vyhláškou ministra financií č. 106/1965.

Autorom návrhu lícnej strany mince je akademický sochár Zdeněk Kolářský. Je na nej štátny znak. V opise je „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“, pod štátnym znakom je rok výroby.

Rub mince navrhli akademický sochár Zdeněk Kolářský a akademický maliar Eduard Hajek. Je na ňom vpravo nominálna hodnota mince vyjadrená veľkou číslicou „3“, pod ktorou je skratka meny „Kčs“. Vľavo je na stopke kvet zložený z piatich lipových lístkov, ktorý svojou kompozíciou pripomína päťcípu hviezdu. Okolo kvetu je v nepravidelných elipsách stuha. Dolu, vľavo od stopky kvetu, sú mená autorov „KOLÁŘSKÝ“ a „HÁJEK ED“.

Hrana mince je hladká s opakujúcim sa ornamentom lipový lístok-vlnovka, ktorý je vlisovaný.

Vyrobených bolo 25 mil. kusov. Tieto trojkorunáky boli v obehu len 7 rokov, boli nahradené dvojkorunákmi.
Revidované 4.10.2012; 14.05.2013