LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 20 h 1942 Nitriansky hrad

Obehová minca, hliníkový dvadsaťhaliernik
SR1_20h1_1942.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#4a N#27 BJ#22
Zloženie: Al
Hmotnosť: 0,65 g
Priemer: 18 mm
Hrúbka: 1,2 mm
Hrana: hladká
Farba: bielošedá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 28.11.1942 [1, 2, 3]
do: 31.5.1948 [5]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Anton Hám, Andrej Peter
reverz: Anton Hám, Andrej Peter
Popis averz: Názov a znak SR, rok
reverz: Nitriansky hrad, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1942 1,95 5,2 11,7 - -  6 474
1943 1,95 5,2 11,7 - - 15 000

Hliníkové dvadsaťhalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v roku 1942. Do obehu sa dostali koncom novembra 1942.

Autormi návrhu mince sú Anton Hám a Andrej Peter.

Na lícnej strane je štátny znak Slovenskej republiky. Pod znakom a po jeho stranách sú skrížené dve lipové vetvičky. V opise do kruhu je text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod znakom je rok razby. Pred a za rokom je bodka.

Na rubovej strane je pohľad na Nitriansky hrad na skalnatom vrchu osvietený lúčmi. Svah vrchu prekrývajú číslice „20“ udávajúce hodnotu mince. V opise pri dolnom okraji je text „HALIEROV“.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Hliníkovými dvadsaťhaliernikmi boli nahradené mosadzné.

Hliníkové dvadsaťhalierniky platili aj v obnovenej ČSR [4] .
Revidované 4.10.2012