LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1974 Janko Jesenský

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_50K7_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#81 N#129 BJ#96
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 27.11.1974 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jaroslav Štursa
reverz: Jaroslav Štursa
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét J. Jesenského, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1974 - 5.53 8,78 14,95 - 55 + 5 proof

K 100. výročiu narodenia slovenského básnika Janka Jesenského bola v novembri 1974 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 114/1974 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je akademický sochár Jaroslav Štursa.

Na líci pamätnej striebornej mince je štátny znak Československej socialistickej republiky. Označenie hodnoty „50 Kčs“ vo dvoch riadkoch je uprostred pod štátnym znakom. Pod skratkou „Kčs“ je štylizovaný lipový lístok. V opise zľava v neuzavretom kruhu je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je portrét Janka Jesenského. Jeho meno „Janko Jesenský“ je umiestnené v opise vľavo od portrétu. Vpravo od portrétu sú v opise letopočty „1874 - 1974“. Autorova značka „Š“ je umiestnená pod portrétom.

Hrana je hladká s opakujúcim sa vlysom vlnovky a hviezdičky.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 29 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 25.05.2013