LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1973 Víťazný Február

Pamätná minca, strieborná; 25. výročie
CSSR_50K5_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#78 N#126 BJ#93
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: 25. VYROCI VITEZNEHO UNORA
Platnosť od: 07.02.1973 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: František David
reverz: Ivan Lipták
Popis averz: Znak a názov štátu
reverz: Milicionár, hviezda, rok, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1973 - 5.53 9,75 26,- - 55 + 5 proof

K 25. výročiu Februárového víťazstva bola vo februári 1973 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 3/1973 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu lícnej strany pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je akademický sochár profesor František David. Je na nej štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním v troch riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Uprostred dolu je oslavná vetvička vavrínu, pod ktorou je autorova značka „D“.

Druhú stranu pamätnej mince navrhol akademický sochár Ivan Lipták. Je na nej v popredí postava robotníka-milicionára. Za dominujúcou postavou je veľká päťcípa hviezda s letopočtami „1948“ a „1973“, kosák, kladivo, obrys ozubeného kolesa a továrne. V hornej ľavej časti plochy je umiestnené označenie hodnoty mince číslom „50“. Autorova značka „L“ je umiestnená dolu pod postavou robotníka.

Na hrane mince je plastický nápis „25. VÝROČÍ VÍTĚZNÉHO ÚNORA“, ktorý je ukončený päťcípou hviezdičkou.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 27 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 24.05.2013